دوره های آموزش عالی آزاد بلند مدت

دوره های آموزش عالی آزاد به دوره هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت و تخصصی در یک رشته خاص برگزار می شود و در انتهای دوره گواهینامه مورد تایید وزارت علوم بدون ذکر مقطع تحصیلی با توجه به تعداد ساعت آموزشی اعطا می شود.

نمونه دوره های آموزش عالی آزاد:

1- دوره مدیریت عالی کسب و کار MBA طول دوره یک سال  300 ساعت

2- دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA طول دوره یک سال  400 ساعت

3- دوره مدیریت ورزش طول دوره یک سال 400 ساعت

4- دوره مدیریت بازاریابی طول دوره یک سال 300 ساعت

 برای اطلاع از سایر دوره ها با ما تماس بگیرید